O firmě

Dodavatel zápustkových výkovků v rozsahu hmotností 0,1 až 16 kg. Součastná produkční kapacita kovárny je cca 9 000 tun zápustkových výkovků za rok. Zpracovávané materiály jsou všechny druhy ocelí včetně austenitických CrNi ocelí např. dle ČSN jakostí 11 523, 14 140, 14 220, 15 142, nebo dle EN jakostí C 45, C 60, 42 CrMoS4, X2 CrNiMo 18, popř. dle specifických norem např. ZF nebo TL.

Kovárna Alper a.s. se zabývá výrobou zápustkových výkovků od návrhu výkovku, přes výrobu nářadí až po tepelné zpracování, případné částečné třískové opracování a zajištění dopravy dle požadavku zákazníka.

Vývoj a konstrukce nářadí probíhá ve vlastní konstrukčně technologické kanceláři, která používá CAD software Solidworks. Vzhledem ke stále vyšším nárokům na tvar a přesnost výkovků jsou pracovníky neustále vyvíjeny a aplikovány nové technologie.

Nářadí je vyráběno podle dokumentace dodané z konstrukční kanceláře buď klasickým třískovým obráběním u rotačních tvarů nebo elektroerozivním obráběním pomocí grafitových elektrod u ostatních tvarů ve vlastní nástrojárně. V případě objednání nového výkovku, trvá výroba prvního nářadí cca 5 týdnů.

Pro dělení materiálu je kovárna vybavena strojními nůžkami CADDY, STS 200, pásovou pilou a CNC pilou WAGNER.

Nosnou částí výroby jsou tvářecí linky, jejichž součástí je elektrický indukční ohřev, kovací lis a lis pro ostřih, děrování nebo případné další operace. Tyto linky jsou vybaveny klikovými kovacími lisy LZK 2500t, LZK 1600t, MKP 1500t a lisem vřetenovým hydraulickým LVH 1600t. Dále jsou ve vybavení kovárny též třecí lisy 1000t a 300t. Další prováděné operace jsou pěchování, ohýbání, kalibrace za tepla i za studena a jiné.

Kalírna je vybavena elektrickými pecemi průběžnými, vozovými a hlubinnými s možností provádět normalizační žíhání, žíhání pro snížení pnutí, žíhání na měkko, rozpouštěcí žíhání a zušlechtění. Standardní konečná povrchová úprava je prováděna tryskáním.

V případě požadavku zákazníka jsme schopni v kooperaci zajistit i opracování popř. povrchové úpravy např. zinkování.

Polotovary i výkovky jsou podrobeny jak výrobním, tak výstupním kontrolám, včetně mechanických zkoušek tvrdosti, tahem, rázem v ohybu. V případě požadavku zákazníka provádíme namátkovou nebo i 100% kontrolu povrchových vad. Součástí našeho systému je i 100% chemická analýza vstupního materiálu.

Provádíme také metalografické šetření struktur po tepelném zpracování ve vlastní laboratoři.

Základem zajištění kvality je zavedený a certifikovaný systém jakosti EN ISO 9001:2008 s rozšířením pro automobilový průmysl na TS 16 949. Dále má firma vybudovaný systém ochrany životního prostředí s certifikací dle EN ISO 14001.

 

Copyright © 2006 Alper a.s.
webdesign: weto.cz webhosting: kom.cz