VSTUPTE S NÁMI DO SVĚTA ZPRACOVÁNÍ KOVŮ

zaměstnanec je klíčová hodnota naší firmy

Stále rozvíjíme systém rozvoje znalostí a firemní kultury našich zaměstnanců. Zlepšujeme standardy v oblasti řízení lidských zdrojů, v efektivitě vzdělávání a osobního rozvoje našich spolupracovníků. V rámci korporace využíváme účinného systému vlastní rekvalifikace na téměř všechny profese v naší firmě. Zajímáme se o přirozenou aktivitu a kreativitu zaměstnance, který pak spoluvytváří inspirující firemní kulturu a dobré vztahy se spolupracovníky, pečuje o pracovní prostředí, vyhledává příležitosti, jak se zapojit do všech zlepšovatelských činností a svojí přirozenou autoritou ovlivňuje každodenní dění kolem sebe.


Klademe důraz na to, aby všichni zaměstnanci rozuměli dobře svojí práci, ovládali ji a chápali její smysl v rámci podniku a byli za to spravedlivě ohodnoceni. Stavíme na vzájemné spolupráci, důvěře a vnitřní motivaci zaměstnanců.


Pro naše zaměstnance pořádáme různé akce, dětský den, sportovní odpoledne, vánoční večírek.

Tento web používá cookies za účelem optimalizace efektivního poskytování služeb. Pokud své nastavení cookies nezměníte, chápeme to jako souhlas s jejich užíváním. Další informace