VSTUPTE S NÁMI DO SVĚTA ZPRACOVÁNÍ KOVŮ

zaměstnanec je klíčová hodnota naší firmy

Stále rozvíjíme systém rozvoje znalostí a firemní kultury našich zaměstnanců. Zlepšujeme standardy v oblasti řízení lidských zdrojů, v efektivitě vzdělávání a osobního rozvoje našich spolupracovníků. V rámci korporace využíváme účinného systému vlastní rekvalifikace na téměř všechny profese v naší firmě. Zajímáme se o přirozenou aktivitu a kreativitu zaměstnance, který pak spoluvytváří inspirující firemní kulturu a dobré vztahy se spolupracovníky, pečuje o pracovní prostředí, vyhledává příležitosti, jak se zapojit do všech zlepšovatelských činností a svojí přirozenou autoritou ovlivňuje každodenní dění kolem sebe.


Klademe důraz na to, aby všichni zaměstnanci rozuměli dobře svojí práci, ovládali ji a chápali její smysl v rámci podniku a byli za to spravedlivě ohodnoceni. Stavíme na vzájemné spolupráci, důvěře a vnitřní motivaci zaměstnanců.


Pro naše zaměstnance pořádáme různé akce, dětský den, sportovní odpoledne, vánoční večírek.