KVALITA A ISO CERTIFIKACE

Firma má zaveden a certifikován systém jakosti podle IATF 16949:2009. Historie certifikace sahá do r. 2002, kdy organizace byla certifikována společností RW TÜV podle normy EN ISO 9001:2008 v oboru "Výroba zápustkových výkovků".


V roce 2005 byl systém jakosti rozšířen podle normy pro automobilový průmysl ISO/TS 16949:2009 a EN ISO 14001:2004.


V roce 2018 jsme přešli na korporátní model certifikace integrovaného systému managementu, zahrnující oblast kvality ISO 9001 a IATF 16949, životního prostředí ISO 14001 a hospodaření s energií ISO 50001v kovárně ALPER a.s. a mateřské společnosti Kovárna VIVA a.s. ve Zlíně. Sjednocení integrovaného systému managementu je zaměřeno na úspěšné plnění všech požadavků zainteresovaných stran v místech působnosti kováren ALPER a VIVA a z nich vyplývajících závazných povinností - zejména v oblastech legislativy a životního prostředí.


Korporace má stanovenou integrovanou politiku systému managementu kvality a strategii korporace:

Politika korporace

Strategie korporace

Etický kodex Korporace VIVA/ALPER

CERTIFIKÁTY