Projekty

Úspory energií Alper

Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0015931

Program: OP PIK...více 

Cíl projektu: Projekt je zaměřen na snížení spotřeby energie na hmotnost výroby prostřednictvím výměna původního vysokozdvižného vozíku za vozík s úspornějším motorem na LPG a výměna technologie tepelného zpracování materiálů (vozová a průběžná pec).

Vzdělání zaměstnanců firmy Alper

Číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012910

Program: OPZ...více 

Cíl projektu: projekt byl zaměřen na zvýšení úrovně znalostí, dovedností a zejména klíčových kompetencí pracovníků.